cs

Čím se zabýváme

Společnost PlaBio s.r.o. se již několik let aktivně zaměřuje na výrobu potravinových doplňků stravy, která je v naší republice čím dám tím více oblíbená. Kromě klasické výroby jsme schopni zajistit i vývoj složení produktů, což je velkou konkurenční výhodou. Celou nabídku doplňujeme službami dropshipping, kterou ocení především začínající zákazníci.

Výroba a vývoj od začátku do konce

Díky dobře zařízeným výrobním prostorům, které splňují veškeré hygienické a provozní náležitosti, dokážeme zajistit výrobu od objednán surovin až k předání hotového balení. Tento objem práce zahrnuje míchání směsí, kapslování, plnění, ale také lepení etiket na finální balení. Tým zkušených konzultantů je navíc schopný asistovat jak při vývoji složení produktu, tak při legislativě spojené s označováním potravinových doplňků stravy a jejich registraci na MZ.

Vysoká kapacita vlastních výrobních prostor

Naše prostory jsou certifikované pro výrobu potravinových doplňků. Kromě jiného využíváme i systém HACCP, díky kterému se můžeme pyšnit vysokými hygienickými standardy. Výrobní prostory jsou vybaveny stroji pro jednotlivé části výroby potravinových doplňků stravy. Nejen díky tomu má výroba vysokou kapacitu.

Ekologie a životní prostředí

Jelikož je podstata našeho podnikání úzce spjata s přírodou jako takovou, snažíme se jí co nejméně škodit. Třídění je dnes nutným standardem, proto využíváme obalové materiály, které jsou buď kompletně kompostovatelné, nebo je energie při jejich výrobě recyklována a používána například na vytápění veřejných prostor.

Pro koho jsou naše služby vhodné?

Široká nabídka služeb zasahuje širokou poptávku. Spolupráce je tak možná jak se začínajícími zákazníky, kteří v hlavě mají nápad na produkt tohoto typu, tak pro ty, kteří již vyrábí a chtějí nový produkt, nebo hledají nového výrobce.